Realizacje

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowlanych:

 • Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sadlinkach
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Malbork - I etap realizacyjny
 • Modernizacja i rozbudowa Gminnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości ZR Kończewice i Stara Wisła w Gminie Miłoradz
 • Budowa MAŁEJ OBWODNICY dla miasta Kwidzyna – III Etap realizacyjny
 • Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w Nowakowie gmina Elbląg
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Rogity – Mloteczno, gmina Braniewo
 • Budowa kotłowni na biomasę przy Szkole Podstawowej w Nowakowie w Gminie Elbląg
 • Remont i przebudowa pierwszego piętra głównego bloku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu pod potrzeby Pracowni Angiografii
 • Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu
 • Elbląski Park Technologiczny MODRZEWINA – Budynek Logistyczny i komunikacyjny układ drogowy
 • Modernizacja i przebudowa pomieszczeń dawnej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu

 

Zastępstwo inwestycyjne i koordynacja inwestycji budowlanych:

 • Adaptacja budynków warsztatowych na sale gimnastyczne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kwidzynie
 • Budowa hali sportowej przy II L.O. w Kwidzynie (inwestycja realizowana w systemie ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ)
 • Adaptacja i rozbudowa budynków pod potrzeby Gimnazjum Gminnego w Malborku Kałdowie
 • Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku Gimnazjum w Tolkmicku
 • Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tolkmicko – I etap realizacyjny – budowa kanalizacji wiejskich i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tolkmicku (inwestycja realizowana w systemie ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ)
 • Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pasłęku
 • Dostosowanie i   modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i remont Oddziału Okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu
 • Dociążenie oczyszczalni ścieków w Kałdowie k / Malborka – realizacja I etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Malbork: - miejscowość Grobelno
 • Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tolkmicku
 • Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu  – II; III; IV; V etap realizacyjny
 • Remont i przebudowa pierwszego piętra głównego bloku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu pod potrzeby Oddziału Ginekologicznego – I etap realizacyjny
 • Termomodernizacja zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Dwór Gdański w miejscowościach: Solnica - Jazowa - Wierciny – Rakowo (usługa realizowana w ramach konsorcjum firm)
 • Przebudowa świetlicy wiejskiej, budynku gospodarczego i ciągów pieszo-jezdnych wraz z parkingiem w Kamionku Wielkim
 • Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

 

Inżynier kontraktu na zadaniach inwestycyjnych:

 • Budowa stacji uzdatniania wody dla Miasta Malborka (usługa realizowana w ramach konsorcjum firm consultingowych)
 • Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku - w ramach projektu PĘTLA ŻUŁAWSKA – Rozwój turystyki wodnej – I Etap
 • Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce - w ramach projektu PĘTLA ŻUŁAWSKA – Rozwój turystyki wodnej – I Etap
 • Budowa Ratusza Staromiejskiego w Tolkmicku (inwestycja realizowane w systemie ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ)
 • Budowa budynku administracyjno–garażowego dla Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

 

Koordynacja procesu projektowania budowlanego przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – I etap realizacyjny
 • Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Centralnej Sterylizatorni przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu
 • Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka i Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu

 

Obsługa administracyjna statutowej działalności inwestycyjnej:

 • Fundacji Ochrony Wód i Zasobów Naturalnych Zalewu Wiślanego w Tolkmicku z/s w Elblągu
 • Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego w Elblągu

 

Opracowania studialne:

 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach  (w ramach wystąpienia aplikacyjnego UMiG w Prabutach do RPO WP 2007-2013)
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Prabutach   (w ramach wystąpienia aplikacyjnego UMiG w Prabutach do RPO WP 2007-2013)
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu woj. warmińsko-mazurskie (w ramach wystąpienia aplikacyjnego UM w Elblągu do Programu INTERREG IIIA)
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Modernizacja infrastruktury portów żeglarskich Bryza i Wodnik w m. Elbląg woj. Warmińsko-mazurskie (w ramach wystąpienia aplikacyjnego UM w Elblągu do Programu INTERREG IIIA)
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Gronowo – Podleśne gmina Braniewo woj. Warmińsko-mazurskie wraz z aplikacją do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Przebudowa i rozbudowa SUW w Tolkmicku gmina Tolkmicko woj. warmińsko-mazurskie wraz z aplikacją do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rakowiec – Licze – Ośno gmina Kwidzyn woj. pomorskie wraz z aplikacją do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa drogi gminnej Młoteczno - Zgoda gmina Braniewo woj. warmińsko-mazurskie wraz z aplikacją do ZPORR
 • Część techniczna studium wykonalności przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości wody pitnej i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze funkcjonalnym Żuław – przedsięwzięcie z listy projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący Ministrowi Środowiska do finansowania z Funduszu Spójności
 • Plan gospodarki odpadami dla Związku Ekologicznego Gmin z/s w Pasłęku wraz ze studium wykonalności
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa Sali gimnastycznej oraz rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Nowakowie gmina Elbląg woj. warmińsko-mazurskie (ZPORR)
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej Ryjewo – Klecewko – Wartkowice M. – Wartkowice D. – Straszewo - Trzciano gmina Ryjewo woj. pomorskie wraz z aplikacja do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami – II Etap: wieś Benowo gmina Ryjewo woj. pomorskie wraz z aplikacja do ZPORR
 • Lokalny program rewitalizacji wydzielonej części Starego Miasta w Pieniężnie gmina Pieniężno woj. warmińsko-mazurskie
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Pieniężnie gmina Pieniężno woj. warmińsko-mazurskie wraz z aplikacja do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie gmina Pieniężno woj. warmińsko-mazurskie wraz z aplikacja do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Centrum turystyki nad jez. Dzierzgoń gmina Prabuty woj. pomorskie
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa Stacji Uzdatniania Wody z sieciami przesyłowymi dla miasta Malbork woj. pomorskie
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Sali gimnastycznej w Żabim Rogu gmina Morąg woj. warmińsko-mazurskie
 • Studium wykonalności – Budowa terenowego zespołu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Gimnazjum w Gronowie Górnym – Gmina Elbląg woj. warmińsko-mazurskie (ZPORR)
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie zlewni „A-1+B” gmina Morąg woj. warmińsko-mazurskie
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Lisów gmina Elbląg
 • Studium wykonalności – Rozbudowa i modernizacja gminno-szkolnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu gmina Miłoradz wraz z aplikacją do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowakowie – gmina Elbląg
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla wsi Olszanica – Białki gmina Sadlinki wraz z aplikacją do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji terenów nadwiślańskich w gminie Sadlinki wraz z aplikacją do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrze gmina Miłoradz wraz z aplikacją do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Remont drogi gminnej w Starej Kościenicy gmina Miłoradz wraz z aplikacją do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Remont drogi gminnej na osiedlu Kończewice gmina Miłoradz wraz z aplikacją do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Remont drogi gminnej na osiedlu Miłoradz gmina Miłoradz wraz z aplikacją do ZPORR
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Remont drogi gminnej w Gnojewie gmina Miłoradz wraz z aplikacją do ZPORR
 • Studium wykonalności – Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chodkiewicza i Łąkowa w mieście Prabuty
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej dla potrzeb szkoły podstawowej i gimnazjum w m. Trumiejki gmina Prabuty
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Modernizacja drogi powiatowej nr 09493 Pierzchowice – Kwidzyn
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Modernizacja drogi powiatowej nr 09592 Krzykosy – Zebrdowo powiat Kwidzyn
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn. Budowa małej obwodnicy Kwidzyna
 • Koncepcja techniczno-ekonomiczna kompleksowego uregulowania gospodarki ściekowej w gminie Elbląg ze studium wykonalności
 • Studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Uregulowanie gospodarki ściekowej dla wydzielonej części Gminy Elbląg – Zlewnia Wschód – I Etap realizacyjny (PHARE ESC 2000)
 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego pn.  Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego miasta i gminy Prabuty jako instrument zrównoważonego rozwoju gminy
 • Koncepcja techniczno-ekonomiczna gospodarki ściekowej dla gminy Gronowo Elbląskie  ze studium wykonalności
 • Studium wykonalności do programu PHARE ESC 2000 dla przedsięwzięcia – Modernizacja dróg powiatu ostródzkiego
 • Koncepcja techniczno-ekonomiczna gospodarki ściekowej dla gminy Morąg  ze studium wykonalności
 • Studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu wiejskiego w m. Tropy Elbląskie gmina Elbląg (PHARE 2000)
 • Analizy techniczno-ekonomiczno z oceną oddziaływania na środowisko projektów inwestycyjnych dla potrzeb aplikacji do Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) – Komponent C 
 • Opinia techniczna na temat wpływu gospodarki wodno-ściekowej gminy Malbork na jakość wód podziemnych ujęcia wody dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Letnikach
 • Koncepcja techniczno-ekonomiczna gospodarki cieplnej dla Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie
 • Studium wykonalności do programu uregulowania gospodarki zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie  gminy Prabuty woj. pomorskie
 • Studium wykonalności do programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w gminie Prabuty
 • Koncepcja techniczno-ekonomiczna gospodarki ściekowej dla gminy Malbork  ze studium wykonalności
 • Koncepcja gospodarki ściekowej dla gminy Starogard Gdański
 • Program rekultywacji wyrobiska kopalni kruszyw mineralnych w miejscowości Próchnik k/ Elbląga