Oferta

Zakres usług EKO-INWEST

 • programy i koncepcje techniczno-ekonomiczne przedsięwzięć infrastrukturalnych,
 • założenia techniczno-ekonomiczne planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • studia wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • inżynieria finansowania inwestycji - budżetowanie inwestycji,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej inwestycji,
 • obsługa procesu kontraktowania inwestycji,
 • koordynacja procesem projektowania budowlanego,
 • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi we wszystkich specjalnościach technicznych,
 • kierowanie robotami budowlanymi,
 • rozliczanie rzeczowo-finansowe inwestycji,
 • sprawozdawczość inwestycyjna,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • ocena stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • kosztorysowanie robót budowlanych,
 • zarządzanie projektami, w tym wg zasad FIDIC,
 • kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w charakterze np.:
  • inwestora zastępczego,
  • koordynatora inwestycji,
  • inżyniera kontraktu.


 

 

EKO-INWEST świadczy usługi głównie dla:

 • podmiotów sektora finansów publicznych,
 • podmiotów użyteczności publicznej spoza sektora finansów publicznych
 • podmiotów gospodarczych,
 • spółdzielń mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.