Firma

Jesteśmy firmą działającą na budowlanym rynku inwestycyjnym od 1996 r. - specjalizujemy się w obsłudze przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych głównie przez inwestorów z sektora finansów publicznych.

Świadczymy szeroki wachlarz usług w tym zakresie, tj. „od pomysłu do przekazania produktu realizacji inwestycji do użytkowania”. Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu i realizacji wielobranżowych przedsięwzięć budowlanych na regionalnym rynku inwestycji publicznych, w tym dofinansowywanych ze źródeł pozabudżetowych inwestora.

Jesteśmy otwarci na zapotrzebowania naszych kontrahentów, dostosowujemy zakres i czas świadczonych usług do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
 

W zależności od zapotrzebowania naszych
kontrahentów / inwestorów świadczymy nasze usługi w charakterze:


- inżyniera kontraktu / projektu
- inwestora zastępczego
- koordynatora inwestycji
- kompleksowego nadzoru inwestorskiego lub branżowego nadzoru inwestorskiego
- koordynatora rozliczeń inwestycji